İş Deneyim Belgesi

  • 24.05.2019 N*** T***
  • ********* ****** Aziziye Belediyesi

Soru

Hoca Merhabalar; Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45/b maddesine göre, özel sektöre taahhütte bulunan yüklenicilere iş deneyim belgesi düzenlenmesinde; yapılacak iş karşılığı bedel içeren noter onaylı sözleşme, yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, ilgili sigorta müdürlüğünden onaylı iş yeri bildirgesi, kat ve/veya arsa karşılığı inşaat işleri haricindeki işlerde bu belgelere ek olarak sözleşmeye ilişkin fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretlerinin sunulması gerekir. denilmektedir. İlçemizde bulunan vatandaş kendi arsasına kendisi inşaat yapıp ticari amaçla satmaktadır. Bu kişi belediyemize iş deneyim belgesi için müracaat etti. Yukarıda bahsedilen hükümler gereğince vatandaştan ilgili evrakları getirmesini istedik. Yalnız vatandaş kendi arsasına kendisi inşaat yaptığı için hem yapı müteahhiti hemde yapı sahibi olarak görünmekte olup, teknik olarak yapılacak iş karşılığı bedel içeren noter onaylı bir sözleşmesi bulunmamaktadır. 1- Bu kişiye iş deneyim belgesi verebilir miyiz? 2- Kanunda belirtilen (yapılacak iş karşılığı bedel içeren noter onaylı sözleşmeden) kasıt nedir? Saygılarımla...

Cevap

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr

Cevaplayan: MTS Yayın Kurulu

İlgili Kanun

Kamu İhale Kanunu


Yorumlar