İş Eksilişinden Doğan Bedel Farkı Alacaklarında Zamanaşımı Hk.

  • 05.04.2021 M*** K***
  • ********* ****** Oğuzeli Belediyesi

Soru

Belediyemizce yapılan 2014 yılına ait 905.200,00 TL tutarındaki Akaryakıt alımı sözleşmesinde, kesin hakediş 650.788,38 TL (kdv dahil) tutar ile tamamlanmıştır. Ancak, yüklenici firma "4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 24 üncü maddesi çerçevesinde iş eksilişi yapılabilir. İhale konusu işin sözleşme bedelinin % 80'inden daha düşük bedelle tamamlanacağının anlaşılması halinde ise Yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderler ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 80'i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5'i ödenir." maddesi kapsamında, 2021 yılında 2014 yılında yapılan akaryakıt alımı sözleşmesinden kaynaklı fiyat farkı talep etmektedir. Bu kapsamda ödeme yapılmasına dair herhangi bir zaman aşımı söz konusu mudur?

Cevap

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr

Cevaplayan: MTS Yayın Kurulu

İlgili Kanun

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu


Yorumlar