İşe İade Olan Sözleşmeli Personelin SGK Primleri Hk.

  • 01.12.2020 O*** ***
  • ********* ****** Bornova Belediyesi

Soru

Sayın Hocam; Belediyemiz bünyesinde 3 yıl çalışan bir sözleşmeli personelin iş sözleşmesi 31.12.2019'da sona ermesine müteakiben yenilenmemiştir. Personel konuyu idare mahkemesine taşımıştır. İdare Mahkemesi de "Belediyemizin yaptığı idari işlemin iptali" kararını vererek, kişinin işe iadesini ve 1 Ocak 2020'den, Mahkeme karar tarihine kadar (20 eylül) geçen süre için ilgiliye ödenmeyen maaşların kendisine ödenmesi kararını vermiştir. Konu tarafımızca istinafa götürülmüş olmakla birlikte, idare mahkemesinin kararı doğrultusunda işlem tesis edilecektir. Bu noktada, söz konusu personele 1 Ocak-20 Eylül arası olan maaşları çalışmış gibi ödenecektir. Sormak istediğimiz; bu dönem için (1 Ocak-20 Eylül) SGK'na prim ödemesi de yapılacak mıdır? Yoksa Belediyemiz bünyesinde herhangi bir hizmeti/mesaisi olmadığı için SGK primi ödemeye gerek yok mudur?

Cevap

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr

Cevaplayan: MTS Yayın Kurulu

İlgili Kanun

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu


Yorumlar