Kamu Zararında Sorumluluk, Takip ve Tahsili Hk.

  • 30.01.2020 K*** K***
  • ********* ****** Susuz Belediyesi

Soru

Sn Hocam, kamu zararı olması durumunda zarara uğratanlar hakkkında nasıl işlem yapılacağı hakkında tereddüt yaşamaktayız

Soru 1: Örneğin bir doğrudan teminde yapılan inceleme sonucu alınan malın rayiç bedelden fazla alınması sonucu kamu zararı oluşması durumunda?

Soru 2: Yapılan personel maaşlarında sehven personele ödenen fazla tutarlar kime rücu edilir?

Soru 3: ihaleyle veya doğrudan teminle alınmamış bir mal ve hizmet alınmış gibi yapılması durumunda?

Soru 4: Üst yöneticinin harcama yetkilisi olduğu durumunda ve kendi döneminde kamu zararının oluşması durumunda kamu zararı kararı alması ve kendisine değilde evrakta imzası olan personele rücu etmesi durumunda? ( personel nasıl hareket etmeli?) Not: Belediye Avukatına konu iletildiğinde borçlar kanununa göre değerlendirilmenin yapılacağı Sayıştayca, veya denetime gelen müfettiş yada idari mahkemesince kamu zararı oluşturduğu ve kişi bazında zimmet yazılmazsa üst yönetici kamu zararı olup olmadığına göre karar verip oluşan zararı söz konusu evrakta imzası olan personelden savunma talep edip, alınan bilgiye istinaden kendi aralarında borcu ödemeleri aksi takdirde kamu zararı tutarının üst yöneticinin sorumlu gördüğü tüm personelden borcun pay edilmeden icra takibinin yapılıp herhangi bir personelin hesabından tahsilatın yapılacağı, hesabından tahsili gerçekleşen memurunda diğer sorumlu tutulan memurlardan mahkeme açma yöntemi ile rücu yöntemine gidileceğinden bahsetmiştir.

Soru 5:Sayıştayca veya denetime gelen müfettiş yada idari mahkemesince kamu zararı oluşturduğu kanaatine varılması sonucu belediye başkanı kamu zararını nasıl pay edecektir? (Doğrudan temin evrağında veya ihale hakkedişlerinde imzası bulunan harcama yetkilisi, evrakları düzenleyen gerçekleştirme görevlisi, piyasa araştırma komisyonu, ihtiyaç listesini onaylayan görevli, harcama talimatıyla işi yapan gerçekleştirme görevlisi ve muhasebe yetkilisi açısından durum nasıl değerlendirilecektir?)

Cevap

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr

Cevaplayan: MTS Yayın Kurulu

İlgili Kanun

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu


Yorumlar