Kamu Zararının Tahsili

  • 04.03.2014 M*** G***
  • ********* ****** Banaz Belediyesi

Soru

Sayın Hocam, Belediyemizin idari iş ve işlemlerini denetleyen Mahalli İdareler Başkontrolörü tarafından, Belediyemizce, belediye memurlarına ödenen ”sosyal denge yardımı” kamu zararı olarak tespit edilmiştir. Ancak bu yardım, 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Sosyal Denge Sözleşmesi Kanunu’nun 32. maddesine istinaden, Banaz Belediyesinin 07.05.2012 tarih ve 20 sayılı Meclis kararıyla belediyemiz ile belediye memurlarının bağlı bulunduğu memur sendikası arasında yapılan yasal sözleşme ile yapılmıştır. Memurlarımızın, çalışma istek ve şevklerini yükseltmek ve ekonomik olarak yardımcı olmak amacıyla yapılan bu yardım sebebiyle belediyemizin personel giderlerinde, diğer ödeme ve harcamalarında herhangi bir aksaklık yaşanmamıştır. Bahse konu olan kamu zararının değerlendirilmesi, takip ve tahsiline karar verme yetkisi ve görevi üst yöneticiye (Belediye Başkanına) ait olduğundan, bu harcama belediye başkanımız tarafından “kamu zararı” olarak değerlendirilmemektedir. Ayrıca denetleme raporuna yazdığımız cevabi raporda da bu konu da itiraz edilmiştir. Bu bilgiler ışığında, kamu zararı olarak tespit edilen bu maddenin , üst yöneticinin(belediye başkanını) kamu zararı olarak değerlendirmemesi ve bunu rapor haline getirmesi ile yok sayılması mümkün müdür? Ya da bu kamu zararının kaldırılması nasıl mümkün olur?

Cevap

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr

Cevaplayan: MTS Yayın Kurulu

İlgili Kanun

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu


Yorumlar