Kısmi Kamulaştırma ve Mezarlık Alanının Kaldırılması Hk.

  • 21.03.2021 G*** ***
  • ********* ****** Safranbolu Belediyesi

Soru

İmar Kanununun 18. maddesi uyarınca imar uygulaması sonucu KOP parseli olan (ağaçlandırılacak alan/mezarlık) 70.000 m2 lik bir taşınmazda fiziki bölünme olmaksızın kendi hissesine isabet eden 800 m2 lik kısmın kamulaştırılması talep edilmektedir. Kamulaştırma Kanununun ilgili hükümlerinde 'kısmen kamulaştırılan paylı mülkiyete konu taşınmaz mal, evvelce paydaşlar arasında fiilen bölünerek bir veya birkaç paydaşın tasarruf ve yararlanmasına bırakılmış ve yapılan kısmi kamulaştırma bu yerin tamamını veya bir kısmını kapsıyor ise, bu durumda kamulaştırmaya ilişkin işlemler sadece bu paydaş veya paydaşlar hakkında yürütülerek kamulaştırma bedeli payları oranında kendilerine ödenir' ifade edilmektedir. Hissesi oranında kamulaştırma talep edilen KOP parselinde fiili bölünme bulunmayıp 2010 yılında imar uygulaması yapılmıştır. Bu durumda 1- KOP Parselinde sadece talep sahibinin hissesi oranında kısmi kamulaştırma yapılabilir mi? 2- Kamulaştırma yapılmaması halinde imar uygulaması görmüş KOP parselinde kısıtlılığı ortadan kaldıracak şekilde plan değişikliği yapılabilir mi? Yapılabilmesi durumunda eşdeğer alana konu olur mu? Teşekkür ederim.

Cevap

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr

Cevaplayan: MTS Yayın Kurulu

İlgili Kanun

Kamulaştırma Kanunu


Yorumlar