Köy Döneminde Sigortasız Çalışan İşçi Sebebiyle Ödenen Para Cezası ve Gecikme Cezası İçin Muhtara Rücu Hk.

  • 24.02.2020 A*** B***
  • ********* ****** Sarıgöl Belediyesi

Soru

Bilindiği üzere 6360 Sayılı kanun ile büyükşehir statüsü kazanan yerlerde, köy tüzel kişilikleri sona ermiş olup söz konusu köyler mahalleye dönüştürülerek bağlı oldukları ilçe belediyesine bağlanmıştır. Buna göre; 1-Köy Tüzel kişiliği döneminde (yani 30.03.2014 ve öncesinde) köy tüzel kişiliğinin emrinde sigortasız olarak çalışan bir kişi belediyeye karşı 5 yıllık hak düşürücü süre sona ermeden sigortasız çalışılan günlerin tespiti için dava açabilir mi? 2- Dava açıldığında davanın sonunda davanın kabulüne karar verilmesi halinde SGK’nın belediye hakkında tahakkuk ettireceği idari para cezası ve prim borçlarının tamamı sigortasız işçi çalıştıran köy muhtarına rücu edilebilir mi? 3- Eğer rücu edilebilecekse hangi mevzuat ve kanun kapsamında nasıl rücu edilebilir?

Cevap

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr

Cevaplayan: MTS Yayın Kurulu

İlgili Kanun

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu


Yorumlar