Köyden Mahalleye Dönüşen Yerleşik Alanlarda İmar Uygulamaları Hk.

  • 12.07.2020İnönü Belediyesi
  • Yazı İşleri Müdürüİnönü Belediyesi

Soru

2014 yılında 6360 sayılı kanun kapsamında Köylerimiz Mahalle olmuş Belediyemize Bağlanmıştır. Bu alanlardaki uygulamalar 3194 sayılı İmar Kanunun 8/ğ ile (Köylerde yapılacak yapılar ve uyulacak yapılar ile ilgili uyulacak esaslar) başlığı altında 27. maddeye göre uygulama yapılmaktadır. Bu durumda Köy Yerleşim Sınırına göre uygulama yapılmaktadır. İfraz ve tevhid işlemlerinin de bu haritaya göre yapılması gerekmektedir. Yapılan bu uygulamalar Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin hangi bölümüne göre yürütülmelidir? 5. bölüm "Belediye Mücavir Alan Sınırları Dışında Planı Bulunmayan Köy ve Mezraların Yerleşik Alanlarında uygulanacak esaslar"dır bu başlık 2014 öncesi il özel idareleri tarafından uygulanmakta idi. Şu an 2014 yılı itibari ile belediye mücavir alan sınırının ilçe sınırı olması sebebi ile mücavir alan sınırı dışında köy (mahalle) kalmamıştır. Ancak 3194 sayılı imar kanunun 27. maddesi imar planları yapılıncaya kadar Köy Yerleşik alanına göre uygulama yapılacağını söylemektedir. Bu da Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinde 5. bölümüne girmektedir. 2014 yılında büyükşehir kanunu kapsamında değerlendirilen bazı belediyeler ile yapılan şifahi görüşmeler neticesinde bu alanlarda uygulamaların 4. bölüme göre yürütüldüğü tarafımıza bildirilmiştir. 4. Bölüm Nüfusu 10000 altında kalan imar planı bulunmayan ilçe merkezlerinde yapılan uygulamalarda kullanılmaktadır. 4. bölüm ile 5. bölüm arasındaki tarafımızı ilgilendiren fark ise 4. bölümde maksimum 3 kat izin verilip, 5. bölümde maksimum 2 kat izin verilmektedir. 4. bölümde ifraz şartı 20 m cephe, 30 m derinlik, 5. bölümde ise 15 m cephe, 20 m derinlik izini verilmektedir. 5. bölümün sonunda zaten bu bölümde olmayan kısımlar için 4. bölümde belirtilen hususlara uyulması gerektiği belirtilmiştir. Bu şekilde direk dördüncü bölümün kullanılması doğru mudur? Yoksa 3194 sayılı imar kanunun 27. maddesinde belirtilen hususlar doğrultunda imar planları yapılıncaya kadar Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 5. bölümü kullanılması 5. bölümde belirtilmeyen hususlarda 4. bölüm mü kullanılmalıdır?

Cevap

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr

Cevaplayan: MTS Yayın Kurulu

İlgili Kanun

İmar Kanunu


Yorumlar