LPG Tüp Perakende Satış Yerlerinin Ruhsatlandırılması Hk.

  • 23.02.2020Sacide KARA
  • İdari İşler ve Satın Alma GörevlisiMenteşe Belediyesi

Soru

5307 saylı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu Ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 8 inci maddesi Tüplü LPG Bayilerinin, Dökme LPG Kullanıcıları ve Tüplü LPG Kullanıcılarının Uyması Gereken Usûl ve Esasları düzenlemiştir. Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından, LPG Tüp Satış İrtibat Ofisi ve Tüp Satış adı altında işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmemesi, bu şekilde düzenlenmiş ruhsatlarının iptal edilerek LPG perakende satış yerlerinin standartlara uygun olması halinde işletmelerin faaliyet konularına LPG Tüp Bayi veya LPG Tüp Tali Bayi yazılarak ruhsatlandırılmaları gerektiğini istemiştir. 25902 sayılı yönetmeliğine göre, EK-2 B 5.5 maddesi “250 kg-500 kg arasında kapasitedeki perakende sıvılaştırılmış petrol gazı tüp satış yerlerinin 2. Sınıf GSM, EK-2 C 5.3 maddesi “ 250 kg’dan düşük kapasitedeki perakende sıvılaştırılmış petrol gazı tüp satış yerlerinin 3. Sınıf GSM olarak ruhsatlandırılması gerekmektedir. Market/Büfe faaliyetli sıhhi işletmelerde depolama yapılmamak kaydıyla; 1. TS 1446 da Perakende Satış Yerleri için aranan özellikleri taşıması durumunda LPG tüp satışı yapan Market/Büfe faaliyetli işletmelerin, ruhsatlarına tali faaliyet olarak LPG Tüp Satış İrtibat Ofisi olarak ruhsatlandırma yapılıp yapılmayacağı, 2. Perakende Satış Yerleri İşletmelerden Yangın Önlem Raporu istenip istenmeyeceği, 3. Bilim Sanayi İl Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde eksiklikleri tespit edilen işletmelere idari işlem uygulanıp uygulanmayacağı konularında bilgi verilmesini arz ederim

Cevap

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr

Cevaplayan: MTS Yayın Kurulu

İlgili Kanun

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun


Yorumlar