Mal Bildirimlerinin Muhafazası Hk.

  • 23.02.2020Atila DİNÇ
  • Mali Hizmetler MüdürüŞarkışla Belediyesi

Soru

Memur ve diğer kamu görevlilerinin 0'lı ve 5'li yıllarda Mal Bildiriminde Bulunulmasına İlişkin Yönetmelik'in Beşinci Bölümünde yer alan "Mal Bildiriminin Gizliliği" başlıklı 15. maddesinde geleneksel şekliyle personellerin bazılarının kapalı zarflarda bazılarının ise aleni açık bir şekilde mal bildiriminde bulunduğu gözlemlenmektedir. Memurlar tarafından Özlük işlerinin yürütüldüğü birime(İnsan Kaynakları) sunulan mal bildiriminin açık ya da kapalı olması fark eder mi? Kapalı verilmesi halinde komisyon tarafından mı, görevli insan kaynakları personelince mi açılacağı muallaklık arz etmektedir. Mal bildirimleri insan kaynaklarınca incelendikten sonra mı komisyona sunulacaktır? Bununla birlikte "Mal Bildiriminin Karşılaştırılması" başlıklı 18. maddesinde "6. maddenin (b) ve (c) bentlerinde belirtilen mercilerde toplanan mal bildirimlerinde yer alan bilgiler, Başbakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde kamu kurumları bilgisayarlarında mevcut bilgilerle bilgisayar ortamında ve gizliliği sağlanacak şekilde karşılaştırılır" ibaresi Belediyeleri de kapsamakta mıdır? Özlük dosyasında muhafaza edilirken kapalı zarfla mı saklanacağı yoksa özlük dosyasında belirtilen yerde mi muhafaza edileceği tereddütlerinin giderilmesi hususunu bilgilerinize sunarız. İyi çalışmalar dileriz.

Cevap

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr

Cevaplayan: MTS Yayın Kurulu

İlgili Kanun

Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu


Yorumlar