Ödenen Aktarma Yetkisi Hk.

  • 18.06.2019 F*** A***
  • ********* ****** Nusaybin Belediyesi

Soru

Bizlere mevzuat konusunda göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı, dolayı, teşekkür eder saygı ve selamlarımı sunarım. Bütçede öngörülen hizmet ve amaçları gerçekleştirmek, ödenek yetersizliğini gidermek veya bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında düşünülmeyen veya öngörülmeyen ve bütçede tertibi bulunmayan ancak yerine getirilmesi zorunlu hizmetlere ilişkin giderleri karşılamak üzere, gerektiğinde diğer tertiplere aktarma yapmak amacıyla; 1- Belediyenin Yazı İşleri Müdürlüğünün her hangi bir bütçe tertibinde fazla kalacağı düşünülen miktarın, Fen İşleri Müdürlüğüne aktarılması hangi organ kararı gerektiği, 2- Belediye Fen İşleri Müdürlüğünün herhangi bir tertibinde bulunan ödeneğinin yetmeyeceği fakat yapılması gerekilen hizmetin yerine getirilmesi amacıyla, “09-Yedek Ödenek” tertibinden aktarma hangi karar organı kararı gerektiği, 3-Birim bütçe tertibinden yetmeyen bir ödeneğin aynı birim içinde aktarma hangi karar organı tarafından karar alınacağı, Yukarıda yazılı bulunan aktarmalar ile ilgili sorulara gerekli cevapların detaylı bir şekilde verilmesi hususunu; Takdirlerinize arz ederim. 

Cevap

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr

Cevaplayan: MTS Yayın Kurulu

İlgili Kanun

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu


Yorumlar