Otopark Bedeli Hesabı Hk.

  • 22.01.2021 T*** ***
  • ********* ****** Erzin Belediyesi

Soru

5216 sayılı Kanunun 7. Maddesinde, ilçe belediyelerinin görev ve yetkileri şunlardır: (d) birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; 775 sayılı gecekondu kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; mabetler ile sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak; bölge otoparkı, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek veya ruhsat vermek, ibaresi uyarınca otopark harcı ilçe belediyesi hesabında mı kalacak yoksa büyükşehir belediyesine mi aktarılacaktır? Otopark Yönetmeliğinin 12. Maddesinde mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak yapı yaklaşık birim maliyetleri hakkında tebliğ de belirtildiği üzere otopark harç hesabı hesaplanır iken ücreti hangi sınıf veya gruptan alınmalıdır?

Cevap

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr

Cevaplayan: MTS Yayın Kurulu

İlgili Kanun

İmar Kanunu


Yorumlar