Özel Sektörde Yapılan İşler İçin İş Deneyim Belgesi Düzenlenmesi Hk.

  • 07.01.2020 A*** B***
  • ********* ****** Sarıgöl Belediyesi

Soru

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45. maddesinin (b) bendinde, özel sektöre taahhütte bulunan yükleniciler için; yapılacak iş karşılığı bedel içeren noter onaylı sözleşme, yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, ilgili sigorta müdürlüğünden onaylı iş yeri bildirgesi, kat ve/veya arsa karşılığı inşaat işleri haricindeki işlerde bu belgelere ek olarak sözleşmeye ilişkin fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretlerinin sunulması halinde iş deneyim belgesi düzenlenir, denilmektedir. Belediyemize, mülkiyeti kendisine ait yerde A şirketi inşaat yaptırtmak için alt yüklenici B firması ile aralarında düzenlemiş oldukları sözleşme ile iş deneyim belgesi alma talebinde bulunmuştur. Noter onaylı sözleşme olmaması halinde diğer evrakların tam olduğu tespit edilince iş deneyim belgesi düzenlenir mi?

Cevap

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr

Cevaplayan: MTS Yayın Kurulu

İlgili Kanun

Kamu İhale Kanunu


Yorumlar