Personel Giderlerinin Yasal Oranı Aşması Durumunda İlave Personel Alımı Hk.

  • 23.02.2020Ferit ÇÜNER
  • İnsan Kaynakları ve Eğitim MüdürüDöşemealtı Belediyesi

Soru

5393 sayılı Belediye Kanunun 49 uncu maddesi de "Belediyenin yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın yüzde otuzunu aşamaz. Nüfusu 10.000'in altında olan belediyelerde bu oran yüzde kırk olarak uygulanır. Yıl içerisinde aylık ve ücretlerde beklenmedik bir artışın meydana gelmesi sonucunda personel giderlerinin söz konusu oranları aşması durumunda, cari yıl ve izleyen yıllarda personel giderleri bu oranların altına ininceye kadar yeni personel alımı yapılamaz. Yeni personel alımı nedeniyle bu oranın aşılması sebebiyle oluşacak kamu zararı, zararın oluştuğu tarihten itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle birlikte belediye başkanından tahsil edilir." denilmektedir. Kurumumuz Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından 2019 yılı gerçekleşen bütçe gelirlerimiz 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme katsayısı ile çarpımı sonucu %65,7 olarak belirlenmiştir. Bu itibarla %100 hissesi belediyemize ait belediye şirketinde işçi statüsünde istihdam edilmekte olan bir adet personelin şirket tarafından çıkışı yapıldıktan sonra kurumumuzda 5393 sayılı belediye kanununun 49. maddesine istinaden tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılması mümkün müdür?

Cevap

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr

Cevaplayan: MTS Yayın Kurulu

İlgili Kanun

Belediye Kanunu


Yorumlar