Ruhsatsız İşyerlerine İdari Para Cezası Verilmesi Hk.

  • 18.12.2019 G*** P***
  • ********* ****** Silivri Belediyesi

Soru

1608 Sayılı Kanuna göre tanzim edilen tutanaklara istinaden, belediye encümenince Kabahatler Kanununun 32 nci maddesine göre idari para cezası verilir hükmü bulunmaktadır. Ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen işyerlerine tanzim edilen tutanaklara istinaden, belediye encümenince 2005/9207 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 6 ncı maddesi doğrultusunda kapatma kararı verilmektedir. Ruhsatsız işletmelere aynı anda idari para cezası ve kapatma kararı verilebilir mi? Yoksa sadece kapatma kararı verilmesi yeterli midir? Konularında tereddüte düşüldüğünden görüşünüzün tarafımıza bildirilmesini rica ederim.

Cevap

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr

Cevaplayan: MTS Yayın Kurulu

İlgili Kanun

Kabahatler Kanunu


Yorumlar