SGK Para Cezasında Sorumluluk

  • 16.05.2019 E*** E***
  • ********* ****** Eceabat Belediyesi

Soru

Belediyemiz sözleşmeli personeline 2015 ve 2016 yıllarında üç dönem bayram ikramiyesi ödemesi yapılmış ve yapılan ödemelerden yalnızca gelir ve damga vergisi kesintisi neticesinde kalan tutar kendisine ödenmiştir. Yapılan ödemeler ise Fen İşleri Müdürlüğünün personeline ait olup yine aynı birimden giderleştirilmiştir. Sonrasında; ilgili personelin şikayeti neticesinde Sosyal Güvenlik Kurumunca yapılan incelemeler neticesinde geçmiş dönemlere ait sigorta primlerinin eksik bildirildiği gerekçesi ile para cezası tahakkuk ettirilmiş ve Kurumumuza tahakkuk ettirilen bu ceza belediyemizce ödenmiştir. İdaremizce belediyemize ceza tahakkuk ettirilmesine sebep veren ve kurumumuzca ödenen cezanın ilgililerden tahsil edilmesi istenmektedir. Özet olarak 1. Kayıt ve İşlem; Sigorta Primi Kesilmeden hazırlanan bordrolara ait Bayram İkramiyesinin ilgili ödeme evraklarıdır. İmzaları bulunan yetkililer ise dönemin Belediye Başkanı Harcama Yetkilisi, o dönem görev yapan Fen İşleri Müdürü Gerçekleştirme Görevlisi ve Mali Hizmetler Müdürü (Muhasebe Yetkilisi) 2. Kayıt ve İşlem; Primlerin beyanı mali hizmetler birimince yapılmakta ve yine aynı birimce giderleştirilmektedir. Kayıt ise MİF ile prim ödemeleridir. İmzaları bulunan sorumlular ise mali hizmetler müdürlüğü gerçekleştirme görevlisi, harcama yetkilisi belediye başkanı ve ödemeyi yapan muhasebe yetkilisidir. 3. Kayıt ve İşlem; Mali hizmetler birimince ilgililerden tahsil edileceği yönünde yazıya istinaden S.G.K.ca tahakkuk ettirilen cezanın ödendiği ödeme emridir. Bu durumda izleyeceğimiz yol ne olmalı ve hangi ilgililerden tahsili yoluna gidilmelidir. Özetleyecek olursak para cezasının tahakkuk ettirileceği kişiler 1. kayıttaki ilk bordroyu hazırlayan sorumluluklar mıdır? Yoksa 2. Kayıttaki sigorta bildirgelerini veren (1. kayıttaki hazırlanan bordroya göre bildirgeler veriliyor) birimdeki sorumlular mıdır? Ayrıca kurumumuzca ödenen bu para cezasının ilgililerden tahsilatı ve tahakkuku hususunda izlenecek yol ne olmalıdır? Ödenecek tutar sorumlulara eşit şekilde dağıtılmalı mıdır?

Cevap

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr

Cevaplayan: MTS Yayın Kurulu

İlgili Kanun

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu


Yorumlar