Şirket Çalışanının Hizmet Akdinin Feshi

  • 27.05.2019 N*** B***
  • ********* ****** Yenikarpuzlu Belediyesi

Soru

Belediyemize ait şirkette çalışan işçinin hizmet akdi fesih edilecektir. Kıdem ve ihbar tazminatı ödenirken taşeron olarak işe girdiği tarih mi yoksa şirkete geçtiği tarih dikkate alınarak ödenecektir. İşçi şirkete geçiş yaparken taşeron işçisi olarak çalıştığı iş sözleşmelerinden dolayı tarafıma tanınan haklar karşılığında herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını ve bu haklardan feragat ettiğine dair yazılı sulh sözleşmesi imzalamıştır.

Cevap

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr

Cevaplayan: MTS Yayın Kurulu

İlgili Kanun

İş Kanunu (4857)


Yorumlar