Diğer Hususlar

  • Sıralama

Aile ve Çocuk Yardımından Yapılacak Kesintiler Hk.

İyi çalışmalar hocam. Belediyede çalışan işçilerimize Devlet memurlarına ödenen aile yardımı nispetinde aile yardımı ödemesi yapacağım. Aile yardımı ödemesi yaparken sgk, gelir vergisi ve damga vergisi hesaplamaları yapılırken istisna uygulamaları ne...

Şirket İşçisine Ücretsiz İzin Verilmesi Hk.

Merhaba hocam iyi çalımalar, Kurumumuz Şirketinde çalışan erkek personel Sendika maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde 6 ay ücretsiz izne ayrılmıştır. Ücretsiz izin dönüşünde tekrardan ücretsiz izne ayrılmak istemektedir. Memurlarda ücretsiz izin sü...

Geçici İşçilerin Şirkete Geçirilmesi ve Kadrolu İşçi Alımı Hk.

Belediyemizde görev yapmakta 16 geçici işçimizin bazılarını kadrolu işçi statüsüne bazılarını ise personel şirketimizin bünyesine katmak ve geçici işçi durumunu ortadan kaldırmak istiyoruz. Bildiğim kadarıyla geçici işleri kadrolu işçi statüsüne alam...

Şirket Üzerinden İstihdam Edilen İşçinin Askerlik Ödevi Dolayısıyla İşten Ayrılması ve İşe Dönüşü Hk.

20/11/2017 tarihli ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 ve geçici 24 üncü maddelerinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarında 4/1/2002 tarihli ve 47...

Engelli İşçi Alımı Hk.

Sayın Hocam, beldemizde yaşan %56 engeli bulanan bir bayanı sekreter olarak daimi işçi statüsünde işe almak istiyoruz. (Lise mezunu olup alanı sosyal bilimler ve 160 saatlik bilgisayar sertifikası vardır.) Soru 1- İlanımızda aşağıda belirtilen krite...

Kadrolu İşçi Alımında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hk.

İyi çalışmalar dilerim. Belediye bünyesinde bulunan şirkette çalışan personelin, belediyede kadrolu işçi olarak geçiş yapabilmesi için, aranması gereken şartlar ve gerekli kanun, yönetmelik çerçevesinde izlenmesi gereken yol nedir? Teşekkürler.

Belediye Disiplin Kurulunun Oluşumu Hk.

Memurlarda ve işçilerde disiplin kurulları üyeleri kimlerden oluşur?

Personel Şirketinde Emekli Çalıştırılması Hk.

46 yaşında Emekli astsubay olan bir şahıs belediyeye bağlı olarak kurulan Personel Limited şirketinde işe alınabilir mi? Alınırsa şartları nelerdir? Teşekkürler

Personel Şirketi Üzerinden Geçici İşçi İstihdamı Hk.

Merhaba, Belediyemize bağlı olan Personel çalıştırılmasına dayalı şirketimizde KHK kapsamında hiçbir işçimiz kalmadı. Geçici işçi almaktayız. KHK kapsamında kurulan şirketimizde KHK'lı çalışan olmadığı için geçici işçi alımı ile personel çalıştırabil...

Belediye Şirketinde Eski Hükümlü İstihdamı Hk.

Belediye şirket bünyesinde hükümlü personel çalıştırılması konusunda sayı olarak üst bir sınır bulunmakta mıdır? İstenilen sayıda hükümlü personel çalıştırılabilir mi?