Diğer Hususlar

  • Sıralama

Belediye Şirketi Disiplin Kurulu Hk.

İyi günler, Belediyemizdeki Personel Ltd.Şti ne bağlı işçilerimiz için Disiplin Kurulu ne şekilde oluşturulacaktır? Disiplin ceza cetveli nasıl belirlenecektir? İyi çalışmalar. 

Personel Şirketi Üzerinden İşçi Alımında İzin Alınması Hk.

İyi çalışmalar, belediye şirketi bünyesine sürekli işçi kadrosuna işçi alımında; Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından atama izni almamız zorunlu mudur?

Emekliliği Hakeden Kadrolu İşçilerin İş Akitlerinin Feshi Hk.

Belediyemizde çalışan kadrolu işçilerin emekliye hak kazanma tarihleri istenilmiş ve SGK Kurumunca bazı işçilerin emekliye hak kazandıkları belirtilmiştir. Ancak bu işçilerimiz her ne kadar emekliliği hakeder denmişse de yaşları henüz dolmamıştır. Bu...

Tutukluluk Sebebiyle İşten Çıkarılan İşçinin Tekrar İşe Alınması Hk.

696 Sayılı KHK kapsamında kurulan şirket bünyesinde çalışan işçimiz 27.09.2019 tarihinde tutuklanması nedeniyle 3 yıldan fazla çalıştığı göz önünde bulundurulmuş ve 8 haftadan fazla tutuklu kalmaması nedeniyle tutukluluk tarihi sonunda işe geri dönüş...

Eski Hükümlü İstihdamı Hk.

Sayın Hocam selamlar. İş Kanununa göre işverenler 50 veya daha fazla işçi çalıştırmaları durumda (Kamuda %2) eski hükümlü çalıştırmakla yükümlüğü bulunmaktadır. Belediyemizde 13 Kadrolu işçi 28 memur ve 135 Belediye Personel Limited Şirketi personeli...

Şirket İşçisine Disiplin Cezası Verilmesi Hk.

İyi günler hocam, belediyemiz personel limited şirketinde çalışan temizlik hizmetlisine, memur arkadaş neden odasını temizlemediğini, çöpleri almadığını söyleyip temizlik işçisi tarafından memura kurumda yüksek sesle herkesin duyacağı şekilde hakaret...

Belediye Şirketi Disiplin Kurulu Kurulması Hk.

Belediye şirketinde disiplin kurulu nasıl kurabiliriz? Kanuni fayda ağı nedir?

Şirkete KHK'den Sonra Alınan İşçilerin Mali ve Sosyal Hakları Hk.

Hocam, 696 KHK kapsamında şirketlere geçen işçilerle 2 Nisan 2018 den sonra şirketlerde ile başlatılan işçiler arasındaki farklar nelerdir? Sonradan giren işçilerde yaşlılık aylığı almaya hak kazanınca işten çıkarılmak zorunda mıdır? Ücretleri iş söz...

Meclisçe Geçici İşçi Vizesi Verilmemesi Hk.

Kurumumuzda 5620 Sayılı Kanunun uygulanması ile “Geçici işçilerin sürekli işçi kadrosuna” geçiş işlemleri yapılmış, ancak 5620 Sayılı Kanun gereği sürekli işçi ve sözleşmeli personel statüsüne geçişi yapılmayan …………. Belediyemizde 15.09.2001 tarihind...

İş Artışı Sebebiyle Yeni İşçi Alımı Hk.

Selam hocam, belediye şirketi bünyesinde hizmet alımı ile çalıştırılan temizlik hizmet alım personelleri 199 geçisi yapılmış olup, bu iş kolu şu an 189 kişiye düşmüştür, sormak istediğim sözleşmemizin 29. maddesinde %20 iş artışı maddesine istinaden...