Diğer Hususlar

  • Sıralama

Belediye İşçi Kadrosuna Alım Yapılması

Hocam Selamlar. Halen Belediyemiz personel limitet şirketinde çalışan bir işçimizin, KKK 6. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı Tugay Komutanı tarafından terörle mücadele kapsamında çalıştığını gösteren ‘’ÜSTÜN HİZMET BELGESİ’’ bulunmaktadır. Adı geçen...

Yevmiyeli İşçi Çalıştırılması

Sayın Hocam; Belediyemiz zabıta birimince mezarlık temizlik ve bakımı, çiçek ekimi, ana caddelerin temizliğinin yaptırılması işi için olur yazısı yazmış Başkanlık Makamı olur vermiştir. 7 kişi 10 gün mezarlık ve yollarda çalışmıştır. Mali Hizmetler M...

İstinafta Olan İşçi Alacağı İçin Sulh Yolu Hk.

İyi günler, istinafta olan işçi alacakları (kıdem, ihbar vs) için kararın kesinleşmesini beklemeden ödeme yapılabilir mi?

Şirket İşçileri İşkolu Değişikliği Hk.

Orhaneli Ltd. Şti.olarak 10 kişi büro işleri – 10 kişi inşaat işleri – 6 kişi taşıma işleri- 26 kişi temizlik işleri dosyasında mevcut olarak 52 kişi çalışanımız vardır. 01.04.2018 tarihinde 696 sayılı khk ile kadroya geçen bu işçilerimizin 30.06.202...

Belediye Personel Limited Şirketi İşçileri İşkolu Değişikliği Hk.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 696 sayılı KHK nın iş kolları açısından getirdiği geçiş hükümlerinin belediye şirketleri yönüyle 30.06.2020 tarihinde sona erdiğini hatırlatarak gerekli işlemlerin ivedililikle yapılmasını istemiş olup; Alt...

Geçici işçi İstihdamı Hk.

Sayın Hocam, Resmi Gazetede 22.02.2007 tarihinde yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24. maddesinde geçici işçi pozisyonları meclis tarafından yıllık olarak belirle...

Belediye Şirketine İşçi Alımında Eğitim ve Sabıka Şartları Hk.

696 Sayılı KHK ile kurulan belediye personel şirketine ihtiyaca binaen 10 adet işçi alımı yapılmıştır. İşçilerden aranan şartlar arasında en az ilkokul mezunu olma şartı bulunmasına rağmen okur-yazarlık belgesi sunan işçinin işe alımında herhangi bir...

Geçici İşçi İstihdam Süresi Hk.

Hocam iyi günler. Bilindiği üzere 696 sayılı KHK'nin 106. maddesi ile Belediyeler dışında kalan kamu kurumlarındaki geçici işçilerin çalışma süreleri 9 ay 29 güne çıkarıldı 5620 sayılı kanunun 3/c maddesi gereğince Belediyedeki geçici işçiler 5 ay 29...

Şirket Müdürünün Sendika Üyeliği ve Fazla Çalışma Ücreti Hk.

Hocam öncelikle iyi çalışmalar diler saygılar sunarım. Tamamı belediyemiz sermayeli khk ile kurulmuş olan personel limited şirketimizin;  1- Şirketimizin 2020 Ocak/Mart dönemi personel oran cetveline göre oranı % 7,8 çıkmaktadır.Şirkete 10 tane perso...

İş Makinesi Operatörü Alımı Hk.

Belediyemiz Norm Kadrosunda boş bulunan Operatör kadrosuna 1 adet daimi işçi almak istiyoruz. Personel giderimiz % 30 altındadır. Aranacak kriterlerde Lise düzeyinde KPS şartı gerekli midir? İş gücü istihdam formuna hangi özellikleri yazabiliriz?