Şirket Ortağına Ait İş Deneyim Belgesi Hk.

  • 18.05.2021 *** Y***
  • ********* ****** Ulus Belediyesi

Soru

Sayın Hocam Merhaba,İhale Mevzuatı teklif değerlendirme aşaması ile ilgili bir sorumuz olacaktır. A Limited Şirketi 22.02.2021 tarihinde kurulmuştur. Ahmet %51, Mehmet %49 hisseye sahiptir. Şirket 11.05.2021 tarihindeki ihaleye katılım sağlamıştır. %51 hisseye sahip Ahmet'e ait İş Deneyim Belgesini sunmuştur. Tüzel kişi tarafından İş Deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından faza hissesine sahip ortağına ait olması halinde Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Odası bünyesinde bulunan Ticaret Sicil Memurlukları veya Yeminli Mali Müşavir yada Serbest Mali Müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 1 (bir) yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge istenildiğinden, yeni kurulan şirkette bu belge mevcut bulunmamaktadır. Teklifin geçerli sayılıp sayılmayacağı hususunda bilgi verirseniz sevinirim. İyi çalışmalar.

Cevap

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr

Cevaplayan: MTS Yayın Kurulu

İlgili Kanun

Kamu İhale Kanunu


Yorumlar