Şirket Personeli Kıdem Tazminatı Ödemelerinde Rücu Hk.

  • 02.02.2021 K*** K***
  • ********* ****** Susuz Belediyesi

Soru

Sn Hocam, şirket personelinin kıdem tazminatlarının Anayasa Mahkemesinin 19.09.2019 sayılı kararı gereği şirketlere rücu ettik ancak söz konusu şirketlerin Avukatı bize itiraz yazısında Anayasanın 153. maddesi:8. Anayasa Mahkemesinin Kararları Anayasa Mahkemesinin kararları kesindir. İptal kararları gerekçesi yazılmadan açıklanamaz. Anayasa Mahkemesi bir kanun veya kanun hükmünde kararnamenin tamamını veya bir hükmünü iptal ederken, kanun koyucu gibi hareketle, yeni bir uygulamaya yol açacak biçimde hüküm tesis edemez. Kanun, kanun hükmünde kararname veya Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü ya da bunların hükümleri, iptal kararlarının Resmi Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlükten kalkar. Gereken hallerde Anayasa Mahkemesi iptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarihi ayrıca kararlaştırabilir. Bu tarih, kararın Resmi Gazetede yayımlandığı günden başlayarak bir yılı geçemez. İptal kararının yürürlüğe girişinin ertelendiği durumlarda, Türkiye Büyük Millet Meclisi, iptal kararının ortaya çıkardığı hukuki boşluğu dolduracak kanun tasarı veya teklifini öncelikle görüşüp karara bağlar. İptal kararları geriye yürümez, denildiğinden rücu işlemin Anayasaya aykırı olduğundan bahsetmektedir. Soru 1: Konu ile ilgili görüşünüz nedir? Soru 2: 19.09.2019 tarihi öncesi kıdem tazminatları ödenenler için rücu işlemi uygulanacak mıdır?

Cevap

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr

Cevaplayan: MTS Yayın Kurulu

İlgili Kanun

İş Kanunu (4857)


Yorumlar