Şirket Üzerinden İşçi Alımlarında Sabıka Kaydı Hk.

  • 14.07.2020Sibel ERMİŞ
  • Stratejik Plan Bütçe ve Performans GörevlisiTekirdağ Büyükşehir Belediyesi

Soru

Belediyemiz Şirketinde işçi statüsünde çalışmak üzere işe alınacak kişilerle ilgili Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucunda bazı ilgililerin suç kaydının bulunduğu tespit edilmiştir. Suç kayıtları içeriğinde; hırsızlık(zincirleme ve nitelikli halleri), kişiyi hürriyetten yoksun bırakma, kasten yaralama, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, suç örgütüne üyelik, kasten öldürme, cinsel taciz gibi suçlar bulunmaktadır. İdare tarafından personel şirketlerinde çalıştırılacak personellere ilişkin bir yönerge çalışması yapılmaktadır. Birçok büyükşehir belediyesi ile irtibata geçilmiş olup, hırsızlık, cinsel suçlar vb gibi suçlarda güvenlik soruşturmasının engel teşkil etmediği ancak suç kayıtları olan personellerin işe alınmaması yönünde idarenin takdir hakkının kullandığı (işe başlatılmayan personellerin güvenlik soruşturması neticesinde işe başlatılmadığı yahut işe başlatılanların iş akitlerini feshedildiği) görülmüştür. Bu durumda güvenlik soruşturması neticesinde yasanın uygun görmediği şartları taşımayan ancak yukarıda belirtilen suç kaydı bulunan personellerin suç kayıtları neticesinde iş akitlerinin fesih yoluna gidilip gidilmemesi yönünde nasıl bir yol izlemesi gerektiği hususunda tereddüt hasıl olmaktadır. Konu hakkında yardımlarınızı bekliyoruz. Teşekkürler.

Cevap

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr

Cevaplayan: MTS Yayın Kurulu

İlgili Kanun

Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerine Memuriyet Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı İle Ek Tazminat Ödenmesi Hakkında 375 Sayılı KHK


Yorumlar