Şirkette İş Güvenliği Uzmanı Görevlendirme

  • 12.07.2020Gürbüz PEHLİVAN
  • İnsan Kaynakları ve Eğitim MüdürüSilivri Belediyesi

Soru

Silivri Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa dayalı Eğitmen Kadrosunda çalışan Oktay BALCAN İş Güvenliği Uzmanı olarak 80 Saat görevli bulunmaktadır. Kurumumuz tarafından aşağıdaki kanun maddesine dayanarak iş güvenliği ödemesini yapmaktadır. 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları MADDE 8 –(7) Kamu kurum ve kuruluşlarında ilgili mevzuata göre çalıştırılan işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı olma niteliğini haiz personel, gerekli belgeye sahip olmaları şartıyla asli görevlerinin yanında, belirlenen çalışma süresine riayet ederek çalışmakta oldukları kurumda veya ilgili personelin muvafakati ve üst yöneticinin onayı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirilecek personele, görev yaptığı her saat için (200) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı tutarında ilave ödeme, hizmet alan kurum tarafından yapılır. Bu ödemeden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmaz. Bu durumdaki görevlendirmeye ilişkin ilave ödemelerde, günlük mesai saatlerine bağlı kalmak kaydıyla, aylık toplam seksen saatten fazla olan görevlendirmeler dikkate alınmaz. Silivri Belediye Başkanlığının 20.06.2019 Başkanlık olur yazısı ile Silivri Ezgi Eğitim Hizmetleri A.Ş. de Oktay BALCAN’ın İş Güvenliği Uzmanı olarak 49,67 Saat görevlendirilmiş olup yukarıdaki kanun maddesine dayanarak görevlendirildiği kurum tarafından İş Güvenliği ödemesi yapılması gerekli midir? Gerekli bilginin tarafımıza gönderilmesi hususunu rica ederim.

Cevap

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr

Cevaplayan: MTS Yayın Kurulu

İlgili Kanun

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu


Yorumlar