İş Sağlığı ve Güvenliği

  • Sıralama

Tabibin İşyeri Hekimi Olarak Görevlendirilmesi ve Ödenecek Ücret Hk.

İyi günler Hocam. Belediyemizde 657 sayılı yasa kapsamında Tabip kadrosunda Sağlık İşleri Müdür vekili olarak görevlendirilmiştir. Doktor aynı zamanda iş yeri hekimi olarak görev yapmak istemektedir. Doktora aylık ücretinin yanında Tabipler Odasının...

İş Güvenliği Uzmanı ve İş Yeri Hekimi Zorunluluğu Hk.

Hocam, Belediyelerde iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi zorunluluğu nedir? Kurumumuzda 10 işçi, şirkette işçi 15 işçi vardır. Bu sayılarda bile zorunlu mudur? Saygılar.

İş Güvenliği Uzmanı Görevlendirme

Mühendis kadrosunda olan bir memurun İş güvenliği uzmanlığı belgesini aldıktan sonra 6331 sayılı kanunun 8. maddesine istinaden Belediyemizin iş güvenliği uzmanı olabilir mi? İş güvenliği uzmanı olarak yapması gereken incelemeler ile ilgili çeşitli g...

Şirkette İş Güvenliği Uzmanı Görevlendirme

Silivri Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa dayalı Eğitmen Kadrosunda çalışan Oktay BALCAN İş Güvenliği Uzmanı olarak 80 Saat görevli bulunmaktadır. Kurumumuz tarafından aşağıdaki kanun maddesine dayanarak iş güvenliği...

Sözleşmeli Personelin İSG Uzmanı Olarak Görevlendirilmesi

Sayın Hocam merhaba; Belediyemizde Maden Mühendisi olarak görev yapan ve B sınıfı iş sağlığı ve güvenliği olan sözleşmeli personelimizi, yine belediyemizde isg uzmanı olarak görevlendirmek istiyoruz. Bu görevlendirmeyi 6331 Sayılı kanunun 8'inci madd...

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti

Saygılar hocam; Belediyemize ait Hizmet Personel A.Ş.de çalışan 200 personele sadece İGS eğitimi mi verilecek? Ya da sağlık tetkikleri ve muayeneleri de yapılacak mı? Bu hizmeti yaparken nasıl bir yol izlememiz lazım? Teşekkürler

Sözleşmeli Personelin Belediye Şirketinde Görevlendirilmesi

Belediyemizde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesine istinaden sözleşmeli Mühendis kadrosunda İş Güvenliği Uzmanı olarak çalışan personelin %100 sermayesi Belediyemize ait olan Anonim Şirketinde' de 6331 sayılı Kanunun 8. Maddesinin 7. Fıkrasın...

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmet Alımı

Hocam iyi çalışmalar. İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İş yeri Tehlike Sınıfları Tebliği esas alınarak "çok tehlikeli" kategorisinde yer alan bir kurumun konuyla alakalı çıkacağı hizmet alım ihalesinde bulundurulması zorunlu hususlar nelerdir? Şartn...

Gebe Personelin Günlük Azami Çalışma Süresi

Hocam, Belediyemizde gebe çalışan memur ve sözleşmeli personelimiz bulunmakta. Gebe çalışanların çalışma saatleri 16 Ağustos 2013 Tarihli resmi gazetede yayınlanmış . Madde 9- "Gebe veya emziren çalışan günde yedi buçuk saatten fazla çalıştırılamaz."...

Şirket İşçileri İş Sağlığı ve Güvenliği

Üstadım kolay gelsin. Önceki yıllarda belediyemize işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı hizmet alımı ihalesi yaparken sadece kadrolu işçi ve memur sayılarını belirtiyorduk. En son çıkan taşeron yasası ile belediye şirketine geçen personeller de bu sa...