Tahsilat Makbuzu

  • 09.01.2019 S*** E***
  • ********* ****** Boyabat Belediyesi

Soru

Mahalli idareler harcama belgeleri yönetmeliği kapsamında Fatura yerine geçen belgelerden serbest meslek makbuzu, gider pusulası, müstahsil makbuzu, giriş ve yolcu taşıma biletleri ile Uluslararası Hava Taşıyıcıları Birliği üyesi şirketlerce düzenlenen elektronik yolcu biletlerini kapsamaktadır. İdaremiz tarafından gayrimenkul satışına ilişkin tahsilat makbuzu düzenlenmiştir. Yapılan işlemin fatura yerine geçerliliği hususunda görüşlerinizi arz ederim.

Cevap

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr

Cevaplayan: MTS Yayın Kurulu

İlgili Kanun

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu


Yorumlar