Taşınmazlardaki Hisse Satışı Hk.

  • 26.03.2021 E*** S***
  • ********* ****** Bornova Belediyesi

Soru

Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlarda; 3194 sayılı İmar Kanununun 17. maddesinde belirtilen esaslar dahilinde satışı talep edilen, diğer hissedarlara ait hisselerin satış bedeli için Belediye Meclisimizce satılmasına karar verilen ve Encümen Kararıyla satış bedeli tespit edildikten sonra Encümen Kararının vatandaşa tebliğ edilmesinden sonra geçen süre içinde, gecikme zammı uygulanıp uygulanmayacağı, uygulanacak ise zammın tebliğ tarihinden itibaren ne kadar süre sonrasından başlayacağı ve Encümen Kararının ne kadar süre geçerli olduğu (3 ay /6 ay / 1 yıl sonra ödeme için gelen olmaktadır) konusunda belediyelerin farklı uygulamaları olduğu görülmüş olup uygulamada tereddüde düşülmüştür. Uygulamada 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesinde belirtilen esaslar dahilinde satışı gerçekleşecek taşınmazlar için satış bedelinin tahakkuk edilmesi ve tahsili ve hesaplanacak Gecikme Zammına dair mevzuatta kanun, yönetmelik v.b. tarafımızca tespit edilememiştir. Konuyla ilgili kanun, yönetmelik v.b. mevzuat belgeleri ve uygulamaya yönelik görüşlerinizi talep ediyoruz.

Cevap

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr

Cevaplayan: MTS Yayın Kurulu

İlgili Kanun

İmar Kanunu


Yorumlar