Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı ve Tarifesi Hk.

  • 12.07.2020Nurullah İLHAN
  • Yazı İşleri Müdür V.Karacabey Belediyesi

Soru

Sayın Hocam; 01 Temmuz 2017 tarihli ve 30111 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 7033 Sayılı Kanunun 1. Maddesi “2/1/1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.” ve 12. Maddesi “26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 58 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Hafta tatili ve ulusal” ibaresi “Ulusal” şeklinde değiştirilmiş ve 14/1/2015 tarihli ve 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlemesi Hakkında Kanunun 25 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.” Bu kapsamda 2464 sayılı kanun 58, 59 ve 60. maddelerine göre Belediyemizce Ulusal Bayram Tatil günlerinde çalışan işletmelere ulusal günlerde çalışma ruhsat harcı tahsil edilecek midir? Tahsil edilecek ise 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun, Geçici Madde 7 – (Ek: 26/2/2014-6527/6 md.) “2013 yılında uygulanmak üzere belediye meclislerince belirlenmiş olan; bu Kanunun 15 inci maddesinde, 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (III) numaralı bendinde, 56 ncı maddesinde, 60 ıncı maddesinde ve 84 üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde yer alan maktu vergi ve harç tarifeleri, Kanunun 96 ncı maddesinin (A) fıkrasının ikinci paragrafı gereğince Cumhurbaşkanınca tespit edilecek karar yürürlüğe girinceye kadar uygulanmaya devam edilir.” Denilmektedir. Geçici 7. maade kapsamında 2013 yılı için belirlenmiş olan harç tutatırımı geçerli olacak?

Cevap

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr

Cevaplayan: MTS Yayın Kurulu

İlgili Kanun

Belediye Gelirleri Kanunu


Yorumlar