Trampa Usulü Kamulaştırma Hk.

  • 12.03.2021 E*** E***
  • ********* ****** Eceabat Belediyesi

Soru

Sayın Hocam; İlçe imar planının revizyonu sonrası oluşan durum itibariyle, özel mülkiyete konu arsa niteliğinde tescilli (belediyemizce önceki tarihlerde arsa olarak 2886 sayılı Yasa uyarınca satılmış) taşınmazın bir bölümü üzerinde yol ve yeşil alan meydana gelmiştir. Yine aynı parselin bitişiğinde yoldan ihdas ve ilgili parselle şuyulu, müstakil inşaata elverişli olmayan artık parsel niteliğinde imar parseli oluşmuş, belediyemiz adına tapulandırılmıştır. İlgilisinin talebi ve Belediye Encümeninin kararı ile yol ve yeşil alan vasfındaki kısımların 2942 sayılı Yasanın 26’ncı maddesi uyarınca belediyemiz lehine kamulaştırılması, bedelin artık parsel niteliğindeki belediyemize ait anılan taşınmazla aradaki farkları alarak trampa şeklinde kamulaştırma işlemi gerçekleştirilmiştir. Denetim Komisyon çalışmaları esnasında bir belediye meclis üyesinin verdiği ekli yazılı metne göre tesis edilen işlemin hukuki olmadığı idarenin zarara uğratıldığı iddia edilmektedir. Konuyla ilgili görüşünüzün bildirilmesi hususunu saygılarımla arz ederim.

Cevap

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr

Cevaplayan: MTS Yayın Kurulu

İlgili Kanun

Kamulaştırma Kanunu


Yorumlar