Ücret Tarifelerinde Muafiyet Hk.

  • 13.08.2020İnönü Belediyesi
  • Yazı İşleri Müdürüİnönü Belediyesi

Soru

Soru 1) 2014 yılında 6360 sayılı kanun kapsamında köylerimiz mahalle olmuş Belediyemize bağlanmıştır harç ve vergi muafiyeti ile ilgili olarak zaman içinde yapılan değişiklikler neticesinde en son 6360 sayılı kanunun geçici 1. maddesinin 15. fıkrasına "Bu Kanuna göre tüzel kişiliği kaldırılan köylerde, bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa göre alınması gereken emlak vergisi ile 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken vergi, harç ve katılım payları 31/12/2022 tarihine kadar (bu tarih dâhil) alınmaz ve 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının üçüncü bendi, 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci bendi ile beşinci bendi, 66 ncı maddesinin birinci fıkrasının beşinci bendi hükümleri 31/12/2022 (bu tarih dâhil) tarihine kadar uygulanmaya devam edilir. Bu yerlerde içme ve kullanma suları için alınacak ücret 31/12/2022 tarihine kadar (bu tarih dâhil) en düşük tarifenin % 25’ini geçmeyecek şekilde belirlenir. " göre iş ve işlemler yürütülmektedir. Yukarıda bahsi geçen mevzuat hükmünden de anlaşıldığı üzere köyden mahalleye dönüşen yerlerimiz 2464 sayılı Belediye Gelirleri kanunu uyarında alınan harç ve katılım paylarından 31.12.2022 tarihine kadar muaftır. Ancak yine 2464 sayılı kanunun 97. maddesinde belirtilen hususlar doğrultusunda Belediye Meclisi ile belirlenen ücretler ile ilgili olarak belirtme yapılmamıştır. Yukarıda bahsi geçen hususlar doğrultusunda 2464 sayılı kanun kapsamında harç ve katılı paylarından muaf ancak 2464 sayılı kanunun 97. maddesinde belirtilen hususlar doğrultusunda ücretten muaf değil midir? Yoksa bu ücretler 2464 sayılı kanun kapsamında hazırlandığı için ücretten de muaf mıdır? Soru 2) İlçemiz sınırları içinde imar planı dışında plansız alanlar imar yönetmeliğinin 63. maddesine tabi olarak entegre tesis niteliğinde olmayan bir kümes yapılması planlanmaktadır. 2464 sayılı kanunun 80. maddesinde belirtilen imar ile ilgili harçlar başlığı adı altında "Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa edilen yapı ve tesisler, 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun Hükümleri uyarınca yapılan yapı ve tesisler ile belediye ve mücavir alan sınırları içinde veya dışında inşa edilecek sera ve benzeri örtü altı tarım faaliyetinde kullanılmak üzere inşa edilen tesisler, ahır, samanlık, kümes ve hayvan barınakları ile yemlik gibi yapı ve tesisler 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu uyarınca alınacak ücretler ile Bina İnşaat Harcı dahil yukarıda sayılan Harçlardan müstesnadır. Organize Sanayi Bölgeleri ile Sanayi ve Küçük Sanat Sitelerinde yapılan Yapı ve Tesisler Bina İnşaat Harcı ve Yapı Kullanma İzni Harcından müstesnadır" muafiyet durumlarında bahsedilmiştir. Böyle bir tesis yapılması talep edilmesi durumunda yukarıda bahsi geçen mevzuat hükmü uyarında 2464 sayılı kanun kapsamında belirilen harçlardan muaf olarak değerlendirip, 2464 sayılı kanunun 97. maddesinde belirtilen hususlar doğrultusunda Belediye meclisi tarafından belirtilen (örneği imar durum belgesi gibi) ücretlerden muaf mıdır? Yoksa değil midir?

Cevap

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr

Cevaplayan: MTS Yayın Kurulu

İlgili Kanun

Belediye Gelirleri Kanunu


Yorumlar