Yapım İşinde Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması

  • 18.08.2020 H*** G***
  • ********* ****** Korgun Belediyesi

Soru

Açık İhale Usulü ile İhale edilen Çankırı İli Korgun İlçesi Sentetik Futbol Sahası yapım işi için verilen tekliflerden bir tanesi sınır değerin altında kaldığı için aşırı düşük teklif olarak tespit edilmiştir. İdari Şartnamenin 33 maddesinde; "Madde 33 - Sınır değer 33.1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar. 33.2. Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı düşük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyonu; a) Yapım yönteminin ekonomik olması, b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar, c) Teklif edilen işin özgünlüğü, gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifi reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen teklifler, geçerli teklif olarak belirlenir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması durumunda kesin teminat 40.2 maddesinde yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar üzerinden alınır. " denilmektedir. Spor Toto Teşiklat Başkanlığından tarafımıza ayrılan ödenek 2.350.000,00 TL olup; en düşük teklifin haricindeki diğer teklifler ödeneğin üzerinde kalmıştır. 1-Teklif : 2.180.018,00 TL 2- Teklif: 2.627.000,00 TL 3- Teklif : 2.499.000,00 TL 4- Teklif : 2.642.000,00 TL 'dir. Sınır Değer Katsayısı :1,00 Yaklaşık Maliyet : 2.981.499,79 TL Yukarıda bahsedilen ihale şartnamesini 33. maddesine göre en düşük teklif veren firmadan yazılı açıklama isteyerek ihaleyi bu firmaya verebilir miyiz? Bu şartlarda izlememiz gereken yol nedir? Teşekkürler.

Cevap

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr

Cevaplayan: MTS Yayın Kurulu

İlgili Kanun

Kamu İhale Kanunu


Yorumlar