Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında 24/05/1983 Tarihli ve 2829 Sayılı Kanunun Uygulama Esaslarıyla İlgili Yönetmelik

  • Mevzuat Tarihi19.12.1983
  • KurumÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Bu Yönetmelik; Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkındaki 24/05/1983 tarihli ve 2829 sayılı Kanun hükümlerine göre çeşitli sosyal güvenlik kurumlarına tabi olarak çalışmış bulunanların hizmet sürelerinin birleştirilmesi suretiyle kendilerinin veya ölümleri halinde haksahiplerinin sosyal güvenliklerinin sağlanması, bu işlemler nedeniyle sosyal güvenlik kurumları arasında doğacak borç ve alacak miktarlarının hesaplanması ve tasfiyesi esaslarını belirlemek amacıyla yayımlanmıştır.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


Yorumlar