Sosyal Yardım Yararlanıcılarının İstihdamına İlişkin Yönetmelik

  • Mevzuat Tarihi22.06.2017
  • KurumAile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Bu Yönetmelik; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca uygulanan nakdi düzenli sosyal yardım programlarından yararlananların istihdam edilmesi halinde verilecek sigorta prim desteği ile çalışabilir durumda olanların işe veya mesleki eğitime yönlendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; nakdi düzenli sosyal yardımlardan yararlanan ve bu Yönetmelikte belirtilen şartları haiz çalışabilir durumda olan kişileri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu


Yorumlar