Tapu Plânları Tüzüğü

  • Mevzuat Tarihi28.07.2008
  • KurumBakanlar Kurulu

Bu Tüzük; Türk Medeni Kanununun, taşınmazların tapu kütüğüne tescili ve sınırlarının belirlenmesinde esas alınmasını öngördüğü tapu planlarının yapımına ve üzerindeki değişikliklerin izlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmış olup, taşınmazların tapu kütüğüne tescil edilebilmesi için gerekli olan resmi ölçüme dayalı tapu planlarının yapımı, üzerindeki değişikliklerin izlenmesi, hataların düzeltilmesi, kullanıcıya sunulması, aplikasyon ve yer gösterme ile ilgili hususları kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Türk Medeni Kanunu


Yorumlar