Tapu Sicili Tüzüğü

  • Mevzuat Tarihi22.07.2013
  • KurumBakanlar Kurulu

Bu Tüzük; 22/11/2001 tarih ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun öngördüğü tapu sicillerinin düzenli bir biçimde tutulmasını sağlamak amacıyla hazırlanmış olup, taşınmazlarla ilgili mülkiyet hakkı, sınırlı aynı haklar ve kişisel hakların tapu siciline tescil, değişiklik, terkin ve düzeltme işlemleri ile sicil ve belgelerin arşivlenmesinin usul ve esaslarını kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Türk Medeni Kanunu


Yorumlar