Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi25.11.2017
  • KurumGıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Bu Yönetmelik; Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri kurulması amacıyla yapılan başvuruları değerlendirmek, bu bölgelerin yer seçimi, kuruluşu, imar planı onayı, faaliyeti, işleyişi ve denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; kurulacak olan TDİOSB’lere idari ve teknik yönden destek verilmesini, üretilen ürünlerin işlenmesi, muhafazası ve pazarlanmasına yönelik kurulacak sanayi tesislerine yeterli kalitede hammadde temini amacıyla tarım-sanayi entegrasyonunun geliştirilmesini kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu


Yorumlar