Taşkın ve Rüsubat Kontrolü Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi03.05.2019
  • KurumDevlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Bu Yönetmelik; taşkın ve rüsubat kontrolü maksadıyla tasarlanan mühendislik yapıları ile akarsular üzerindeki köprü ve menfez gibi sanat yapılarının temel hidrolik tasarım kriterlerinin, akarsu yatakları ve mücavirlerinde yapılacak düzenlemeler ile diğer çalışmalar için gerekli izin ve onay işlemlerinin, akarsu yataklarına ve taşkın kontrol tesislerine yapılan müdahaleler ve alınacak önlemler ile ıslah öncesi yer teslimi konularının belirlenmesi amacıyla yürürlüğe konmuş olup, akarsular üzerinde taşkın ve rüsubat kontrolü amacıyla tasarlanacak sel kapanı, bağlama, akarsu ıslahları ile akarsular üzerinde tasarlanacak köprü ve menfez gibi sanat yapılarının yanı sıra akarsu yatakları ve mücavirlerinde yapılacak düzenlemeler ile diğer çalışmaları kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce Yürütülen Hizmetler Hakkında Kanun


Yorumlar