Teklif Zarfında Tüzel Kişiliğin Sermaye ve Ortaklık Oranlarını Gösteren Belgelerin Değerlendirilmesi

  • Mevzuat Tarihi24.06.2020
  • KurumKamu İhale Kurumu

Bu Karar, teklif dosyasında sunulan belge ve idare tarafından yapılan sorgulama sonucunda elde edilen belgede isteklinin ortaklık durumuna ilişkin bilgiler yer almadığından İdari Şartname’ ye göre istenilen bilgilerin istekli tarafından tevsik edilmediği bu nedenle isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığına; Bununla beraber EKAP üzerinden Mernis No ile gerçekleştirilen sorgulamada görülen bilgilerin Ticaret Sicil Gazetesinden elde edildiği, anılan şirketin bir anonim şirket olması ve anonim şirketlerde Ticaret Sicili Gazetesinde belirtilen ortakların son durumu gösterip göstermediğinin ancak o tüzel kişiliğe ait pay defteri ile kesin olarak belirlenebileceği istekli tarafından sunulan teklif dosyasında ortaklara ilişkin herhangi bir bilgi ve belgeye yer verilmediğine ilişkindir.

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr


İlgili Kanun:

Kamu İhale Kanunu


Yorumlar