Teknik Şartnamedeki Düzenlemelerin Rekabeti Engelleyebileceğinin Değerlendirilmesi

  • Mevzuat Tarihi24.06.2020
  • KurumKamu İhale Kurumu

Bu Karar; ihtiyacın en doğru şekilde ihtiyaç sahibi idarece tespit edilebileceği gibi idarelerin ihtiyaçlarını ve bu ihtiyaçları karşılayacak teknik kriterleri belirleme noktasında açıkça belli bir marka veya modeli işaret etmediği sürece idarenin ihtiyaçları ve takdir yetkisi doğrultusunda idari tasarrufta bulunabileceğine, idarenin yapmış olduğu teknik şartnamenin mevzuata uygun olduğuna ilişkin kurul kararıdır.

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr


İlgili Kanun:

Kamu İhale Kanunu


Yorumlar