Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği (2014/53/AB)

  • Mevzuat Tarihi05.11.2020
  • KurumBilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu

Bu Yönetmelik, telsiz ekipmanlarının temel gereklere uygun olarak piyasaya arz edilmesi, piyasada bulundurulması ve hizmete sunulmasına ilişkin iktisadi işletmecilerin yükümlülükleri, telsiz ekipmanlarının uygunluğu, uygunluk değerlendirme kuruluşları ile piyasa gözetimi ve denetimi ile ilgili usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup; Devlet ve kamu güvenliği, savunma ve Devletin ceza hukuku alanındaki faaliyetlerinde kullanılan özel amaçlı ekipmanlar ile Ek–1’de belirtilen ekipmanlar hariç tüm telsiz ekipmanlarını kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Elektronik Haberleşme Kanunu


Yorumlar