Toplu Konut İdaresi Kaynaklarının Kullanım Şekline İlişkin Yönetmelik

  • Mevzuat Tarihi18.03.2002
  • KurumBakanlar Kurulu

Bu Yönetmelik, Toplu Konut İdaresi Başkanlığına verilen görevlerin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmış olup Toplu Konut İdaresi kaynaklarının kullanımına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Toplu Konut Kanunu


Yorumlar