Toplu Konut Kredileri Uygulama Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi14.06.1997
  • KurumToplu Konut İdaresi Başkanlığı

Bu Yönetmelik; 02/03/1984 tarih ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu ile Toplu Konut Fonunun Kullanım Şekline İlişkin Tüzüğün uygulanmasını sağlamak amacıyla düzenlenmiş olup; Toplu Konut uygulamalarının kredilendirilmesi ve Fonun diğer kullanım sahalarına ilişkin esas ve usulleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Toplu Konut Kanunu


Yorumlar