Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Ürün ve Hizmet Satışı ile Araç Gereç Kira Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi18.02.2022
  • KurumTürkiye Elektrik İletim A.Ş.

Bu Yönetmelik; Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketinin (TEİAŞ) ihtiyacı için ürettiği mamul veya yarı mamul ürünler ile ihtiyaç için üretilmemekle beraber kendiliğinden semere veren ve üretim sonucu açığa çıkan ürün ve/veya hizmetlerin satışı ile sahip olduğu araç gereçlerin diğer kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü şahıslara kiralanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketince üretilen mamul veya yarı mamul ürünler ile ihtiyaç için üretilmemekle beraber kendiliğinden semere veren ve üretim sonucu açığa çıkan ürün ve/veya hizmetin satışı ile araç ve gereç kiralama işlerini kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname


Yorumlar