Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

  • Mevzuat Tarihi09.11.2015
  • KurumBakanlar Kurulu

Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin oluşturulması, geliştirilmesi, uygulanması ve güncelliğinin sağlanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


Yorumlar