Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkında Kanun

  • Mevzuat Tarihi16.04.1924
  • KurumTBMM

24 Teşrinievvel 1298 tarihli Ebniye Kanununun memnuiyeti mutazammın ahkamı hilafınavuku bulan inşaat ve tamirat ile umuma mahsus mahallerde ve yangın yerlerinde bila ruhsat yapılan barakalar ve her nevi inşaat belediyece derhal hedmolunur. Hedmiyattan husule gelen enkaz satılarak masarifi hedmiye istifa olunur. Hedim masrafı kafi gelmediği takdirde üst tarafı rüsumu belediye gibi tahsil olunur.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili İçerikler

Not: Buradaki içerikler, sistemde yer alan içeriklerin sadece küçük bir kısmını kapsamaktadır. Tamamının burada yer alması için çalışmalar devam etmektedir.


Yorumlar