Vergi Kimlik Numarası Kullanımının Yaygınlaştırılması ve Noterlik K., İcra ve İflas K., Tapu K., Karayolları Trafik K., Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında K., Bankalar K., Posta K. ile Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılm

  • Mevzuat Tarihi02.04.1998
  • KurumTBMM

2/4/1998 tarih ve 4358 sayılı bu Kanun, vergiyi doğuran olayların ve mükelleflerin zamanında tespit edilmesi için vergiyi doğuran olayla ilgili işlemlerin yapılması sırasında gerçek ve tüzel kişilerden vergi kimlik numaralarının aranılması, düzenlenecek belge ve tutulacak kayıtlarda vergi kimlik numarasına yer verilmesi suretiyle vergi ziyaının önlenmesinin sağlanması amacıyla yürürlüğe girmiştir.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


Yorumlar