Kanunlar

  • Sıralama

İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun

Yapılandırma ile ilgili düzenlemelerden, ilgili Kanunlara işlenmeyen hükümleri ihtiva etmektedir.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

13/2/2011 tarih ve 6111 sayılı bu Kanun, bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu ve diğer bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması amacıyla yürürlüğe girmiştir.

Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun

14/1/2011 tarih ve 6103 sayılı bu Kanun, yeni Türk Ticaret Kanunu hükümlerinin yürürlüğe konulmasına ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Türk Ticaret Kanunu

Türk Ticaret Kanunu, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun ayrılmaz bir parçasıdır. Bu Kanundaki hükümlerle, bir ticari işletmeyi ilgilendiren işlem ve fiillere ilişkin diğer kanunlarda yazılı özel hükümler, ticari hükümlerdir.

Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun

12/1/2011 tarih ve 6101 sayılı bu Kanun, Türk Borçlar Kanununun yürürlüğü ve uygulama şekli ile ilgili bilgi vermek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Türk Borçlar Kanunu

11/1/2011 tarih ve 6098 sayılı bu Kanun, borç ilişkisini, sözleşmeleri, vekaleti ve borçlar Kanunu ile ilgili diğer kavramları ve usulleri belirlemek amacıyla yayımlanmıştır.