Kanunlar

  • Sıralama

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (7326 Sayılı)

7326 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu

7258 sayılı bu Kanun; 2021 Mali Yılı Bütçe Kanunu'dur.

2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu

7259 sayılı bu Kanun; 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu'dur.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (7256 sayılı)

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (7256 sayılı)

Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Bu Kanun; Yeni koronavirüs (Covid-19) salgının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılmasını sağlamak amacıyla bazı alacakların ertelenmesi, alınmaması veya yapılandırılmasına ilişkindir.

Dijital Hizmet Vergisi İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Bu Kanun, Türkiye’de sunulan aşağıdaki hizmetlerden elde edilen hasılatım, dijital hizmet vergisine tabi olduğunu ve bunun esaslarını düzenlemektedir.

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

Bu Kanun; Vergi Usul Kanunu kapsamına giren 31/3/2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zam...

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Bu Kanun; bazı alacakların yapılandırılmasına ilişkin hükümler ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması ve yeni hükümler ihdasına ilişkin hükümleri kapsar.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Bu Kanun; T.C. Ziraat Bankası A.Ş. (Banka) ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kullandırılan ve 31/12/2016 tarihi itibarıyla takip hesaplarında izlenen tarımsal kredi alacakları, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna ka...

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun

Bu Karar; Vergi Usul Kanunu kapsamına giren bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılmasına ve diğer bazı alacakların yapılandırılmasına ilişkin hükümleri de kapsar.