Yapılan Hak Edişlerde Fiyat Farkı Hesaplanmaması Nedeniyle Geriye Dönük Fiyat Farkı Hesabı

  • Mevzuat Tarihi30.04.2020
  • KurumYüksek Fen Kurulu

Bu Görüş; söz konusu yapım işinde, işe ait Sözleşme'nin “Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları” başlıklı 14. maddesi gereğince, yapılan hak edişlerde fiyat farkı hesaplanmadığı, ancak yüklenicinin Kamu İhale Kurumu tarafından 08.08.2019 tarihli ve 30856 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin 12. maddesinde düzenleme yapıldığı ve fiyat farkı hakkı doğduğu belirtilerek geriye dönük fiyat farkı talep edilmesine ilişkindir.

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr


İlgili Kanun:

Kamu İhale Kanunu


Yorumlar