Yargı Alanındaki Hak Kayıplarının Önlenmesi Amacıyla Getirilen Durma Süresinin Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2480)

  • Mevzuat Tarihi30.04.2020
  • KurumCumhurbaşkanlığı

Bu Karar; Covid-19 salgın hastalığının ülkemizde yayılmasını ve yargı alanında doğabilecek hak kayıplarını önlemek amacıyla durma sürelerinin uzatılmasına ilişkindir.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (7226)


Yorumlar