Yeminli Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi21.02.1990
  • KurumTürkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirl...

Bu Yönetmelik; Odanın kuruluşu, Oda organlarının görev ve yetkileri, seçilme ve çalışma esasları, Birlik'te temsili, Odanın gelirleri, Odaca verilecek ve onaylanacak belgeler, meslek mensuplarının Odaya kaydı ile odalar arasındaki işbirliği esaslarını belirlemek amacıyla yayımlanmıştır.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu


Yorumlar