Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi03.03.2004
  • KurumÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Bu Yönetmelik; 4857 sayılı İş Kanununun 53 üncü maddesi uyarınca, işverenlerce işçilere verilecek yıllık ücretli izinlerin usul ve esaslarını belirlemek amacıyla düzenlenmiş olup; 4857 sayılı İş Kanununa dayanılarak işverenler tarafından işçilere kullandırılacak yıllık ücretli izinler, aynı Kanunun 1 inci maddesi kapsamına giren işyerlerini kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

İş Kanunu (4857)


Yorumlar