Yükseköğretim Kurumları Devlet Konservatuvarları Müzik ve Bale İlköğretim Kurumları ile Müzik ve Sahne Sanatları Liseleri Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi15.01.2015
  • KurumMilli Eğitim Bakanlığı

Bu Yönetmeliğin amacı, güzel sanatlar alanlarında özel yetenek ve kabiliyetleri beliren çocukları, küçük yaşlardan itibaren yetiştirmek üzere üniversiteler bünyesinde devlet konservatuvarları, Türk müziği devlet konservatuvarları ve müzik ve sahne sanatları fakültelerine bağlı olarak açılan müzik ve bale ilköğretim kurumları ile müzik ve sahne sanatları liselerinin eğitim, öğretim, yönetim, denetim ve işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


Yorumlar